Heta arbeten

Rinman Education Företagskurser

Kursinnehåll

Alla jobb som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas Heta Arbeten.

För att genomföra ett Hett Arbete ska det alltid finnas två personer inblandade: Tillståndsansvarig (beställaren) och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en brandvakt. Alla inblandade – Tillståndsansvarige, Hetarbetaren och Brandvakten – ska genomgå utbildningen Heta Arbeten.

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och behandlar:

  • Definition – Heta Arbeten
  • Organisation
  • Genomförande och Tillstånd till Heta Arbeten 

Krav / Utrustning

Oömma kläder efter väder då eldning/släckningsövningar utförs utomhus.  

Antal / Kursomfattning

Max 20 deltagare per kurstillfälle.

6 timmar varav 5 timmar teori och 1 timme praktik.

Allmän information om våra kurser

Rinman Education AB genomför ett stort antal kurser och uppdragsutbildningar. Förutom de kurser som specifikt har nämnts utför vi utbildningar inom Mätteknik, ritningsläsning, svetsning, elsäkerhet och YKB kurser etc. Vi är öppna för alla uppdrag – Välkommen att testa oss!

Vad gäller vid anmälan?

En anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom företaget kostnadsfritt.

Vid avbokning av anmälan gäller oavsett orsak följande avbokningsavgift:

Senare än 10 arbetsdagar före kursstart; 10% av kursavgift
Senare än 5 arbetsdagar före kursstart; hela kurskostnaden

Kursplats

Rinmans Educations lokaler, Teknikens Hus Hällefors eller enligt kundens önskemål.

Kursdatum

Enligt överenskommelse

Kurslitteratur

Kursmaterial, dokumentation, registerhållning samt utbildningsbevis ingår i samtliga kurser. De utbildningsintyg som utfärdas är begränsade och gäller endast det som kursdeltagaren avlagt godkänt praktikprov för.

Kursavgift

För aktuella kursavgifter hänvisas till www.rinman.se. Om ni är flera från samma arbetsplats som ska gå någon av våra kurser rekommenderar vi att ni begär in en offert.

För mer information, offertförfrågan och anmälan

Stefan Molander
Telefon: 0591-60503
E-post: stefan.molander@rinman.se