Välkommen till

RINMAN EDUCATION

Industritekniskt gymnasieprogram & företagskurser

Vårt erbjudande

På Industritekniska programmet får du grundläggande kunskaper och utbildning för att arbeta inom process och tillverkningsindustrin.
Vårt gymnasieprogram är kvalitetssäkrat enligt Teknikcolleges kriterier. Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen på Pihlskolan och dina programgemensamma ämnen hos oss på Rinman Education. Vi finns inne på Ovakos Industriområde i Hällefors där vi även erbjuder olika företagskurser och uppdragsutbildningar mot industrin.

Vill du bli ”elev för en dag” så får du gärna kontakta Stefan Molander på 0591-605 03 eller stefan.molander@rinman.se

Välkommen till oss!

Vårt erbjudande

På Industritekniska programmet får du grundläggande kunskaper och utbildning för att arbeta inom process och tillverkningsindustrin.
Vårt gymnasieprogram är kvalitetssäkrat enligt Teknikcolleges kriterier. Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen på Pihlskolan och dina programgemensamma ämnen hos oss på Rinman Education. Vi finns inne på Ovakos Industriområde i Hällefors där vi även erbjuder olika företagskurser och uppdragsutbildningar mot industrin.

Vill du bli ”elev för en dag” så får du gärna kontakta Stefan Molander på 0591-605 03 eller stefan.molander@rinman.se

Välkommen till oss!

Vårt erbjudande

På Industritekniska programmet får du grundläggande kunskaper och utbildning för att arbeta inom process och tillverkningsindustrin.
Vårt gymnasieprogram är kvalitetssäkrat enligt Teknikcolleges kriterier. Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen på Pihlskolan och dina programgemensamma ämnen hos oss på Rinman Education. Vi finns inne på Ovakos Industriområde i Hällefors där vi även erbjuder olika företagskurser och uppdragsutbildningar mot industrin.

Vill du bli ”elev för en dag” så får du gärna kontakta Stefan Molander på 0591-605 03 eller stefan.molander@rinman.se

Välkommen till oss!

Våra gymnasie­inriktningar

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Våra utbildningar är kvalitetsmärkta enligt kriterierna för Teknikcollege

Våra Företagskurser

Rinman Education AB genomför ett stort antal kurser och uppdragsutbildningar.

Rinman Education i samarbete med