Teknikcollege

Örebro län

Rinman Education AB ingår i Teknikcollege Örebro län. Att vara certifierad inom Teknikcollege betyder att Rinman Education har kvalitetssäkrade tekniska utbildningar av hög klass.

Utbildningarna ger oavsett utbildningsnivå dig en nära koppling mellan teori och praktik. En styrka med Teknikcollege är de goda kontakterna med teknikföretag på orten. Dessa ger dig möjligheter till praktik, projektarbeten och sommarjobb ute på företag. Teknikcollege vänder sig till dig som söker spännande utvecklingsmöjligheter. Den gymnasiala utbildningen ger möjlighet till jobb direkt och/eller behörighet för vidare studier vid olika ingenjörsutbildningar.

Våra gymnasieinriktningar

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet

Våra utbildningar är kvalitetsmärkta enligt kriterierna för Teknikcollege