Kran & Travers

Rinman Education Företagskurser

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i sex olika huvudutbildningar AFS 2006:6 med lastkoppling som ett utbrytbart delmoment.

Målet är att kursdeltagaren ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att lyft med lyftanordning ska utövas med betryggande säkerhet och god ekonomi. Läroplanen syftar till att höja kompetensen för att

  • – öka säkerheten
  • – minska materiel och personskadorna
  • – förbättra effektiviteten
  • – sänka kostnaderna

Utbildningen är generell och kan användas av olika branscher och vara giltig även när personalen byter bransch.

A-utbildning: = Travers
B-utbildning: = Portalkran
C-utbildning: = Halvportalkran
D-utbildning: = Konsolkran
E-utbildning: = Pelarkran
F-utbildning: = Lätta lastsystem

Utöver dessa indelas manövreringen i 1, 2 eller 3 enligt:

1 = Radiomanövrerad
2 = Hängmanöverdon
3 = Hyttmanövrerad

Krav / Utrustning

Skyddskor

Antal / Kursomfattning

Max 20 deltagare per kurstillfälle. 

Grundkurs för A-F-bevis med 1 eller 2-manövering: 16 timmar, varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik.

För körning från hytt: Grundkurs och ytterligare minst 24 timmar arbetsplatsförlagd praktik.

Allmän information om våra kurser

Rinman Education AB genomför ett stort antal kurser och uppdragsutbildningar. Förutom de kurser som specifikt har nämnts utför vi utbildningar inom Mätteknik, ritningsläsning, svetsning, elsäkerhet och YKB kurser etc. Vi är öppna för alla uppdrag – Välkommen att testa oss!

Vad gäller vid anmälan?

En anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom företaget kostnadsfritt.

Vid avbokning av anmälan gäller oavsett orsak följande avbokningsavgift:

Senare än 10 arbetsdagar före kursstart; 10% av kursavgift
Senare än 5 arbetsdagar före kursstart; hela kurskostnaden

Kursplats

Rinmans Educations lokaler, Teknikens Hus Hällefors eller enligt kundens önskemål.

Kursdatum

Enligt överenskommelse

Kurslitteratur

Kursmaterial, dokumentation, registerhållning samt utbildningsbevis ingår i samtliga kurser. De utbildningsintyg som utfärdas är begränsade och gäller endast det som kursdeltagaren avlagt godkänt praktikprov för.

Kursavgift

För aktuella kursavgifter hänvisas till www.rinman.se. Om ni är flera från samma arbetsplats som ska gå någon av våra kurser rekommenderar vi att ni begär in en offert.

För mer information, offertförfrågan och anmälan

Stefan Molander
Telefon: 0591-60503
E-post: stefan.molander@rinman.se