OM RINMAN EDUCATION

Industritekniskt gymnasium & företagskurser

Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen som startades 1991 där stiftarna är OvakoHällefors kommun samt några små och medelstora företag i kommunen. Ägarbilden i bolaget, som både är kommunal och privatägt, gör oss starka och unika.

Rinman Education AB ansvarar för de programgemensamma ämnena i det Industritekniska programmet. Gymnasieskolan ligger inne på Ovakos industriområde och ingår i Teknikcollege Örebro län. Skolan har tillgång till kompetent personal samt en gedigen maskinpark som väl uppfyller kraven för de fyra inriktningar Svetsteknik, Produkt & Maskinteknik, Processteknik och Underhållsteknik som utbildningen erbjuder.

Pihlskolan i Hällefors är huvudman för utbildningen där ni läser era gymnasiegemensamma ämnen.

Rinman Education Grå

Rinman Educations historia

På 1750-talet utvecklade Sven Rinman, den moderna järnhanteringens fader, nya metoder för tillverkning av järn och stål och gjorde Hällefors till Sveriges ledande järnbruksområde. Drygt tvåhundra år senare, 1989, grundades Rinmanstiftelsen. 

Järn- och stålhantering har månghundraåriga traditioner i Hälleforstrakten. På 1630-talet gjordes ett silverfynd i Silvergruvan,norr om Hällefors. Upptäckaren kom från Sångens by men bodde i Käxtjärn när fyndigheten gjordes. Upptäckten ledde till att silverbrytningen för en tid tog överhand, och blev den näst största i landet efter Sala Silvergruva.

Mot 1700-talets andra hälft började dock silverhanteringen gå mot sitt slut. Silververkets intressenter beslöt då att söka ”privilegium angående Jern- och stålverks inrättande”.

Sedan privilegiet erhållits beslöt Bergskollegium 1749 att skicka den unge ingenjören Sven Rinman till Hällefors, med uppdraget att sätta fart på järn- och ståltillverkningen igen. Han skulle komma att verka i Hällefors fram till 1755. Hans och hans medarbetares insatser gjorde att Hällefors för lång tid framåt blev Sveriges ledande järnbruksområde.

Våra utbildningar är kvalitetsmärkta enligt kriterierna för Teknikcollege

Styrelsen

Per Eiritz

Styrelseordförande

Emil Gustafsson

Vice ordförande

Marcus Lindner

Ovako AB

Maria Bark Pettersson

Fricweld AB

Lennart Flodman

Oberoende

Vivianne Pettersson

Värmevärden AB

Dan Sandberg

Suppleant

Fricweld AB

Henrik Skalare

Suppleant

Ovako AB

Ulrika Englund

Suppleant

Kjellbergs AB

Rinman Education i samarbete med