OM RINMAN EDUCATION

Industritekniskt gymnasieprogram & företagskurser

Rinman Education AB är ett helägt dotterbolag till Rinmanstiftelsen som startades 1991 där stiftarna är OvakoHällefors kommun samt några små och medelstora företag i kommunen. Ägarbilden i bolaget, som både är kommunal och privatägt, gör oss starka och unika.

VÅRA VÄRDEORD

TILLSAMMANS
Med tillit och respekt för varandra, jobbar vi i samma riktning, mot samma mål och har trevligt och roligt tillsammans på vägen.

NYTÄNKANDE
I Sven Rinmans anda är vi innovativa, lösningsorienterade och lyhörda för ny kunskap och nya utmaningar.

KVALITET
För oss är kvalitet att alltid leverera rätt kunskap och kompetens.

TRYGGHET
Genom att ge och ta ansvar växer och utvecklas vi i en trygg miljö.

Rinman Education AB ansvarar för de programgemensamma ämnena i det Industritekniska programmet. Utbildningen genomförs inne på Ovakos industriområde och ingår i Teknikcollege Örebro län. Skolan har tillgång till kompetent personal samt en gedigen maskinpark som väl uppfyller kraven för de fyra inriktningar Svetsteknik, Produkt & Maskinteknik, Processteknik och Underhållsteknik som utbildningen erbjuder.

Hällefors kommun är huvudman för utbildningen. På Pihlskolan läser ni era  gymnasiegemensamma ämnen.

Rinman Education Grå

Om Sven Rinman

På 1750-talet utvecklade Sven Rinman, den moderna järnhanteringens fader, nya metoder för tillverkning av järn och stål och gjorde Hällefors till Sveriges ledande järnbruksområde. Drygt tvåhundra år senare, 1989, grundades Rinmanstiftelsen. 

Järn- och stålhantering har månghundraåriga traditioner i Hälleforstrakten. På 1630-talet gjordes ett silverfynd i Silvergruvan,norr om Hällefors. Upptäckaren kom från Sångens by men bodde i Käxtjärn när fyndigheten gjordes. Upptäckten ledde till att silverbrytningen för en tid tog överhand, och blev den näst största i landet efter Sala Silvergruva.

Mot 1700-talets andra hälft började dock silverhanteringen gå mot sitt slut. Silververkets intressenter beslöt då att söka ”privilegium angående Jern- och stålverks inrättande”.

Sedan privilegiet erhållits beslöt Bergskollegium 1749 att skicka den unge ingenjören Sven Rinman till Hällefors, med uppdraget att sätta fart på järn- och ståltillverkningen igen. Han skulle komma att verka i Hällefors fram till 1755. Hans och hans medarbetares insatser gjorde att Hällefors för lång tid framåt blev Sveriges ledande järnbruksområde.

Våra utbildningar är kvalitetsmärkta enligt kriterierna för Teknikcollege

Rinman Education i samarbete med