YRKESVUX

För dig som vill ha ett stimulerande jobb inom industrin!

YRKESVUX, Industri- och verkstadsteknik

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvux­utbildning mot industri- och verkstadsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin. Den ger dig de kunskaper och färdigheter som du behöver för att bli anställnings­bar inom industrin/verkstads­industrin.

Efterfrågan på utbildad arbets­kraft är mycket stor inom industri­branschen.

Utbildningen ges i samarbete med Rinman Education AB. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska studier samt arbetsplatsförlagt lärande, APL. Den pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Denna utbildning är 40 veckor lång. 100% omfattning.

Utbildningen är öppen för sökande från hela Örebro län.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande kunskaper i matematik, motsvarande grundvux delkurs 3 samt Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundvux delkurs 3, alternativt tillräckligt goda kunskaper i svenska för att du ska kunna tillgodogöra dig en utbildning på gymnasial nivå.

Utbildningen ger dig som elev allmänna kunskaper inom det industri­tekniska området. Den ger grundkunskaper inom svets, CNS, skärande bearbetning samt process- och underhållsteknik.

Du erhåller intyg/certifikat för:

  • Heta arbeten
  • Travers
  • Truck

Kursstart
Utbildningen startar 2023-08-28 och avslutas 2024-05-31. Om antalet behöriga sökande är för få, kan utbildningen komma att ställas in.

Ansökan
Ansökan öppnar 2023-02-15 och stänger 2023-04-20.

Är du intresserad av att komma på studiebesök hos oss!
Kontakta gärna Stefan Molander

> > Ansökningsblankett till industriteknisk utbildning > > 

> > Information på Hällefors kommuns hemsida >