YRKESVUX

För dig som vill ha ett stimulerande jobb inom industrin!

YRKESVUX, Industri- och verkstadsteknik

OBS!
Inga kursstarter under hösten 2022. Mer information om nästa utbildningsomgång kommer presenteras på denna sida så snart nya datum är fastställda.

Vuxenutbildningen i Hällefors kommun erbjuder en yrkesvux­utbildning mot industri- och verkstadsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom industrin. Den ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att bli anställnings­bar inom industrin/verkstads­industrin.

Efterfrågan på utbildad arbets­kraft är mycket stor inom industri­branschen.

Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska studier samt arbetsplatsförlagt lärande, APL. Den pågår på heltid under två terminer och omfattar 800 poäng. Denna utbildning är 40 veckor lång. 100% omfattning.

Utbildningen är öppen för sökande från hela Örebro län.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande kunskaper i matematik, motsvarande grundvux delkurs 3 samt tillräckligt goda kunskaper i svenska för att du ska kunna tillgodogöra dig en utbildning på gymnasial nivå.

Utbildningen ger dig som elev allmänna kunskaper inom det industri­tekniska området. Den ger grundkunskaper inom svets, CNS, skärande bearbetning samt process- och underhållsteknik.

Du erhåller intyg/certifikat för:

  • Heta arbeten
  • Travers
  • Truck

Är du intresserad av att komma på studiebesök hos oss!
Kontakta gärna Stefan Molander

> > Ansökningsblankett till industriteknisk utbildning > > 

> > Information på Hällefors kommuns hemsida >