Truckutbildning A, B & C

Rinman Education Företagskurser

Kursinnehåll

A-, B- eller C-utbildning enligt Truckläroplan10 (TLP10). I kursen varvas teori och praktik. Slutprovet består av både teoretisk och praktisk del.

A-utbildning: Låglyftare, Ledstaplare, Låglyftare med sittande förare, Låglyftare med platta.

B-utbildning: Motviktstruck, Höglyftande plocktruck, Skjutstativtruck, Höglyftande åkstaplare, Smalgångstruck, Fyrvägstruck.

C-utbildning: Hjullastare för industriellt bruk, Containertruck, Timmertruck, Sidlastande truck, Grensletruck, Teleskoptruck. 

Krav / Utrustning

Minst AM/Traktorkort samt skyddsskor och kläder efter väder då praktiken mestadels utförs utomhus.

Antal / Kursomfattning

Max 20 kursdeltagare till teoritillfället och max 6 kursdeltagare till praktiktillfället. 

Cirka 24 timmar, beroende på elevernas förkunskaper.

Examination

Efter godkända slutprov, teoretiskt och praktiskt erhåller deltagaren kursintyg samt utbildningsbevis för respektive utbildningsdel.

Allmän information om våra kurser

Rinman Education AB genomför ett stort antal kurser och uppdragsutbildningar. Förutom de kurser som specifikt har nämnts utför vi utbildningar inom Mätteknik, ritningsläsning, svetsning, elsäkerhet och YKB kurser etc. Vi är öppna för alla uppdrag – Välkommen att testa oss!

Vad gäller vid anmälan?

En anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom företaget kostnadsfritt.

Vid avbokning av anmälan gäller oavsett orsak följande avbokningsavgift:

Senare än 10 arbetsdagar före kursstart; 10% av kursavgift
Senare än 5 arbetsdagar före kursstart; hela kurskostnaden

Kursplats

Rinmans Educations lokaler, Teknikens Hus Hällefors eller enligt kundens önskemål.

Kursdatum

Enligt överenskommelse

Kurslitteratur

Kursmaterial, dokumentation, registerhållning samt utbildningsbevis ingår i samtliga kurser. De utbildningsintyg som utfärdas är begränsade och gäller endast det som kursdeltagaren avlagt godkänt praktikprov för.

Kursavgift

För aktuella kursavgifter hänvisas till www.rinman.se. Om ni är flera från samma arbetsplats som ska gå någon av våra kurser rekommenderar vi att ni begär in en offert.

För mer information, offertförfrågan och anmälan

Stefan Molander
Telefon: 0591-60503
E-post: stefan.molander@rinman.se